Anugerah Rambu Pengakap Remaja

Anugerah Rambu Pengakap Remaja


Demi melayakkan diri menerima Anugerah Rambu Pengakap Remaja, seseorang Pengakap mestilah telah memegang 5 Lencana Tertinggi Pengakap Remaja selama 3 bulan dan menunjukkan sikap serta tingkah laku yang baik dan boleh dicontohi.

Pesuruhjaya Daerah ataupun penolongnya akan memberikan anugerah ini apabila seseorang Pengakap layak.

Anugerah ini merupakan anugerah tertinggi bagi Pengakap Remaja sebelum Anugerah Pengakap Raja.

Wisel dipasang pada Rambu sekiranya penerima Anugerah merupakan Ketua Patrol atau Penolong Ketua Patrol.