Lencana Keahlian

Lencana Keahlian


Sebelum dilantik menjadi Pengakap seseorang perlu mempunyai ilmu asas serta pengalaman asas tentang berpengakap.

Untuk lulus Lencana Keahlian seseorang perlu lulus ujian-ujian berikut : -

1. Peraturan pakaian seragam Pengakap
2. Prinsip Rukun Negara
3. Lambang Pengakap Malaysia & Lambang Pengakap Sedunia
4. Persetian Pengakap & Undang-undang Pengakap
5. Hormat Pengakap & Cogan Kata Pengakap
6. Sejarah Pengakap Malaysia & Sejarah pengasas Pengakap, Lord Baden Powell
7. Simpulan & ikatan : -
    -  Buku Sila
    -  Bunga Geti
    -  Simpul Manuk
    -  Tindih Kasih
    -  Lilit Dua Simpul
    -  Lilit Pemati Biasa