Pengakap
Organisasi Pengakap Sedunia diasaskan oleh Lord Baden Powell dengan tujuan membentuk orang-orang muda yang berkeyakinan, berdaya maju dan berfikiran matang serta dapat memajukan negara pada masa depan kelak.

Pengakap seperti Kesatria pada zaman dahulu; bermaruah dan sedia mempertahankan negara.